เหตุใดการไหลของการตอบโต้จึงดีกว่า?

Advertisements

ในวิศวกรรมเคมีการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตอบโต้ในธรรมชาติเนื่องจากการถ่ายโอนมวล หรือการถ่ายเทความร้อน จะสูงสุดในการไหลของการตอบโต้ การไหลแบบปัจจุบันเป็นที่ต้องการในกรณีที่หายากของการถ่ายเทความร้อนซึ่งจำเป็นต้องใช้การถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็ว

การไหลแบบใดที่ดีกว่าในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน?

ในกรณีที่คาดว่าของเหลวสองตัวจะถูกนำไปใช้ในอุณหภูมิเท่ากันการกำหนดค่าการไหลแบบขนาน นั้นมีประโยชน์ ในขณะที่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนการไหลของเคาน์เตอร์มีข้อได้เปรียบที่สำคัญกว่าเปรียบเทียบกับการออกแบบการไหลแบบขนาน

ข้อดีของการจัดเรียงการไหลของเคาน์เตอร์คืออะไรมากกว่าการจัดเรียงการไหลแบบขนาน?

การออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับเชลล์และท่อและตัวแลกเปลี่ยนสองท่อคือการกำหนดค่าการไหลของตัวนับและการถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวเป็นค่าสูงสุด ในการไหลของเคาน์เตอร์ ประสิทธิภาพสูงกว่าคู่ขนาน และอุณหภูมิในเต้าเสียบของเหลวระบายความร้อนอาจเกินอุณหภูมิทางเข้าของเหลวอุ่นกว่า

แบบใดที่ดีกว่าการไหลหรือการไหลแบบขนาน?

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนการไหลของเคาน์เตอร์ นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบขนานเพราะพวกเขาสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิที่สม่ำเสมอระหว่างของเหลวตลอดความยาวทั้งหมดของเส้นทางของเหลว … ทุกครั้งที่ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านความยาวเรียกว่าผ่าน

มีประสิทธิภาพในการตอบโต้หรือไม่?

ในทางตรงกันข้าม การไหลของเคาน์เตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและอุณหภูมิประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 15% ใช้ประหยัดพื้นที่และเงิน!

ทำไมเราถึงใช้ LMTD ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน?

ใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ย (LMTD) เพื่อกำหนดแรงผลักดันอุณหภูมิสำหรับการถ่ายเทความร้อนในระบบการไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน LMTD เป็นค่าเฉลี่ยลอการิทึมของความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างลำธารร้อนและเย็นที่ปลายแต่ละด้านของตัวแลกเปลี่ยน

คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร?

นี่คือ 5 แนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการ:

  1. การทำความสะอาดออนไลน์และออฟไลน์ …
  2. การบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน …
  3. การทำความสะอาดเป็นระยะ …
  4. ทำความสะอาด PHE ด้วยตนเอง …
  5. ลดปัจจัยการเปรอะเปื้อนให้น้อยที่สุด …
  6. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ทำไมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกราไฟท์ถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุด?

ข้อดีของกราไฟท์ลูกบาศก์บล็อก

กราไฟท์คือ วัสดุการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพทางความร้อนมากขึ้น โดยทั่วไปจะใช้พื้นที่ 1/2 ถึง 1/3 . กราไฟท์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถรับแรงกดดันได้มากขึ้น ในการเจือจางกรดซัลฟิวริก

หอระบายความร้อนการไหลของเคาน์เตอร์คืออะไร

ในหอคอยครอสโฟลอากาศจะเดินทางไปตามแนวนอนข้ามทิศทางของน้ำที่ตกลงมา >

ทำไมการแลกเปลี่ยนก๊าซแบบตอบโต้จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น?

ปลาปลาใช้การออกแบบที่เรียกว่า พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้โดยการเพิ่มระยะเวลาให้กับเลือดของพวกเขาที่สัมผัสกับน้ำที่มีระดับออกซิเจนสูงขึ้นแม้ว่าเลือดจะใช้ออกซิเจนมากขึ้น

การไหลของเคาน์เตอร์ไหลคืออะไร

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเคาน์เตอร์และคู่ขนาน

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเคาน์เตอร์ไหลคือ หนึ่งในทิศทางของการไหลของหนึ่งในของเหลวที่ทำงานอยู่ตรงข้ามกับทิศทางไปสู่การไหลของการไหลของ ของเหลวอื่น ๆ ในตัวแลกเปลี่ยนการไหลแบบขนานของเหลวทั้งสองในการไหลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในทิศทางเดียวกัน

Advertisements

มนุษย์ใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบตอบโต้หรือไม่

สัตว์จำนวนมาก (รวมถึงมนุษย์) มีวิธีอื่นในการอนุรักษ์ความร้อน … เมื่อเลือดอบอุ่นผ่านหลอดเลือดแดง เลือดจะทำให้ความร้อนบางส่วนของมันกับเลือดที่เย็นกว่ากลับมา จากแขนขาในเส้นเลือดเหล่านี้ กลไกดังกล่าวเรียกว่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโต้กลับ

กระแสร่วมดีกว่าเคาน์เตอร์ปัจจุบันหรือไม่

จำนวนสูงสุดของการถ่ายเทความร้อนหรือมวลที่สามารถรับได้จะสูงขึ้นด้วยการโต้ตอบระหว่างการแลกเปลี่ยน countercurrent มากกว่าการแลกเปลี่ยนร่วม (ขนาน) เนื่องจาก countercurrent รักษาความแตกต่างที่ลดลงอย่างช้าๆหรือการไล่ระดับสี (โดยปกติอุณหภูมิหรือความแตกต่างของความเข้มข้น) .

จุดประสงค์ของการแลกเปลี่ยนแบบโต้กลับคืออะไร

วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันคือ เพื่อรักษาความเข้มข้นของความเข้มข้นระหว่างของเหลวทั้งสองเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวจากของเหลวหนึ่งไปยังอีก ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยนกระแสเคาน์เตอร์เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนพร้อมกันเมื่อของเหลวสองไหลในทิศทางเดียวกัน

คุณจะเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนได้อย่างไร

เม็ดมีดสัมผัส เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการไหลใกล้กับผนังหลอดในขณะที่ให้พื้นที่ถ่ายเทความร้อนที่ใหญ่กว่า ในขณะที่พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนสามารถทำได้โดยการใช้ครีบเกลียวหรือเม็ดมีดซี่โครง

ปัจจัยใดที่จะเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน Q ของตัวแลกเปลี่ยน?

นี่คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการนำไฟฟ้า:

  • ความแตกต่างของอุณหภูมิ ยิ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายทั้งสองของแถบยิ่งอัตราการถ่ายโอนพลังงานความร้อนมากขึ้นดังนั้นจึงมีการถ่ายเทความร้อนมากขึ้น …
  • พื้นที่ตัดขวาง …
  • ความยาว (ความร้อนระยะทางต้องเดินทาง) …
  • เวลา

คุณจะเพิ่มความร้อนได้อย่างไร?

น้ำเดือด เพิ่มพลังงานของโมเลกุลอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในทางกลับกันจะเพิ่มความเร็วในกระบวนการระเหย การระบายความร้อนด้วยการระเหย: เมื่อน้ำของเหลวระเหยไปการถ่ายเทความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของอากาศ (ผ่านการพาความร้อน) ไปจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าของน้ำทำให้อากาศเย็นลง

ข้อ จำกัด ของวิธี LMTD คืออะไร

สมมติฐานและข้อ จำกัด

อย่างไรก็ตาม หากความร้อนเฉพาะเปลี่ยนวิธี LMTD จะไม่ถูกต้องอีกต่อไป กรณีเฉพาะสำหรับ LMTD คือคอนเดนเซอร์และ reboilers ซึ่งความร้อนแฝงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเฟสเป็นกรณีพิเศษของสมมติฐาน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ LMTD เป็นศูนย์?

LMTD คือ “ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยลอการิทึม” และหากคุณมีความแตกต่างของอุณหภูมิเดียวกันในปลายทั้งสองปลาย LMTD ของคุณคืออุณหภูมิ ความแตกต่างระหว่างของเหลวทั้งสอง … LMTD ให้ 0/0 ที่ไม่ได้กำหนด สามารถใช้ AMTD ได้

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมคืออะไร

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมหรือค่า U-หมายถึง ถึงความร้อนที่ดำเนินการผ่านชุดของสื่อที่ทนได้ หน่วยของมันคือ w/(m 2 ° C).

ทำไมปลาปลาถึงอุดมด้วยเลือด?

น้ำเข้าสู่ปากและผ่านเส้นใยขนนกของเหงือกปลาซึ่งอุดมไปด้วยเลือด เส้นใยเหงือกเหล่านี้ ดูดซับออกซิเจนจากน้ำและย้ายเข้าไปในกระแสเลือด หัวใจของปลาปั๊มเลือดเพื่อกระจายออกซิเจนไปทั่วร่างกาย

จุดประสงค์ของการไหลเวียนของกระแสในการล้างไตคืออะไร

การไหลเวียนของเลือดและการ dialysate ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของการไล่ระดับความเข้มข้นของตัวละลายระหว่างเลือดและ dialysate ซึ่งช่วยในการกำจัดยูเรียและ creatinine ออกจากเลือดมากขึ้น

เหงือกมีประสิทธิภาพมากกว่าปอดหรือไม่

ในทุกสปีชีส์ปอดมีประสิทธิภาพอย่างมากในการดูดซึมออกซิเจนในขณะที่ประสิทธิภาพของเหงือกนั้นด้อยกว่า ข้อยกเว้นสำหรับเรื่องนี้คือ Gecarcoidea natalis ซึ่งมีการดัดแปลงอย่างมากสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซทางอากาศ มัน เหงือกและปอดมีประสิทธิภาพเท่ากัน ในการดูดซึม O2