วิธีการชำระเงินแบบจ่ายคืออะไร?

Advertisements

จ่ายเงินคืนหลังจากโปรโมชั่นในคณะกรรมาธิการการจ่ายเงินครั้งที่ 7

การเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวจะเท่ากับ ถึง 3% ของ จำนวนเงินของการจ่ายเงินในแถบการจ่ายและการจ่ายเกรดจะเป็น คำนวณและปัดเศษไปยังหลายจำนวนของ 10 จำนวนเงินที่สร้างขึ้นจะถูกเพิ่มลงในการจ่ายเงินปัจจุบันในแถบการจ่ายเงิน

ฉันจะแก้ไขการชำระเงินของฉันใน 7th CPC หลังจากโปรโมตได้อย่างไร

วิธีแก้ไขการจ่ายเงินโปรโมชั่นหลังจากค่าคอมมิชชั่นการจ่ายเงินครั้งที่ 7? ตามกฎการจ่ายเงินที่ได้รับการแก้ไข 2016 ควรเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งในระดับที่มีอยู่และค้นหาค่าที่เท่ากันหรือสูงกว่าในระดับการจ่ายถัดไปหรือที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

ตัวเลือกสำหรับการแก้ไขการจ่ายเงินในโปรโมชั่นคืออะไร

ตัวเลือกสำหรับการส่งเสริมการขายหรือ MACP การอัพเกรด เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญสำหรับพนักงานรัฐบาลทุกกลุ่ม ‘ตัวเลือกแบบฟอร์ม’ เป็นกระบวนการบังคับสำหรับการส่งเสริมการขายหรือ MACP ในบริการรัฐบาลกลาง ตาม FR 22 คุณควรเลือกว่าโปรโมชั่นหรือ MACP ในวันที่โปรโมชั่นหรือวันที่เพิ่มขึ้นถัดไป

ฉันจะจ่าย MACP ได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: การเพิ่มขึ้นประจำปีของพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะนำหน้าการแก้ไข MACP ดังนั้นหลังจากการจ่ายเงินเพิ่มประจำปีจะได้รับการแก้ไขที่ rs 56,900 /- ในดัชนี 7 ระดับ 8 ขั้นตอนที่ 2: จากนั้นพนักงานจะได้รับการเพิ่ม MACP และดังนั้นการจ่ายจะถูกวางไว้ที่ Rs 58,600/ ในดัชนี 8 ระดับ 8

กฎการเพิ่มขึ้นคืออะไร

กฎ/ข้อบังคับเพิ่มเติมระบุว่าพนักงาน จะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งปีในวันที่ 1 มกราคมหรือ 1 กรกฎาคม ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับการแต่งตั้งการส่งเสริมหรือการอัพเกรดทางการเงิน

คำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

พนักงานรัฐบาลกลางจ่ายเงินแก้ไขวิธีการส่งเสริมการขาย: การแก้ไขการจ่ายเงินในกรณีของการส่งเสริมการขายจากการจ่ายเกรดหนึ่งไปยังค่าจ้างระดับอื่นจะต้องทำ โดยการเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ของผลรวมของผลรวมของผลรวม การจ่ายเงินในแถบการจ่ายและการจ่ายเกรดที่มีอยู่ของโพสต์เฉพาะจะเป็น

การแก้ไขค่าจ้างครั้งที่ 7 คำนวณได้อย่างไร

เงินเดือนคือ คำนวณโดยการทวีคูณการจ่ายพื้นฐานปัจจุบันด้วยปัจจัย 2.57 จากนั้นเพิ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นค่าขนส่ง (TA) ค่าเช่าบ้าน (HRA) เพื่อให้ถึงจำนวนสุดท้าย

การคำนวณมาตราส่วนการจ่ายเงินได้อย่างไร

วิธีการคำนวณเงินเดือนของคุณตาม CPC ที่ 7 นั้นง่าย เงินเดือนนั้นได้มาจากการคูณการจ่ายเงินขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ด้วยปัจจัย 2.57 และตัวเลขที่มาถึงจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าเผื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นค่าเผื่อการขนส่ง (TA) ค่าเช่าบ้าน (HRA) ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ฯลฯ

การแก้ไขการจ่ายเงินคืออะไร?

ภายใต้การตรึง notional การจ่าย ได้รับการแก้ไขจริงในระดับการจ่ายเงินที่สูงขึ้นนับจากวันที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด การเพิ่มขึ้นของเครื่องชั่งจ่ายที่สูงขึ้นได้รับอนุญาต แต่ก็ไม่สามารถค้างชำระได้ ดังนั้นเงินบำนาญของผู้รับบำนาญทั้งหมดที่เกษียณในช่วง 1.1 96 ถึง 18.2.

คำนวณเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

การเพิ่มขึ้นหนึ่ง เท่ากับ 3% (สามเปอร์เซ็นต์) ของผลรวมของการจ่ายเงินในแถบจ่าย และการจ่ายเกรดจะถูกคำนวณและปัดเศษไปยังหลายตัวต่อไปของสิบ “ตามกฎหมายเลข

Advertisements

ความแตกต่างระหว่างการจ่ายเกรดและการจ่ายพื้นฐานคืออะไร

การจ่ายเงินขั้นพื้นฐานคือผลรวมขั้นต่ำของรายได้ที่พนักงานจะได้รับ พนักงานของรัฐนอกเหนือจากการจ่ายเงินขั้นพื้นฐานยังได้รับการจ่ายเกรดซึ่งคำนวณขึ้นอยู่กับหมวดหมู่หรือชั้นเรียนของพนักงาน การจ่ายเงินขั้นพื้นฐานและการจ่ายเกรดทั้งหมดใช้ในการประเมินความรักและเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ

การป้องกันการจ่ายคืออะไร

บันทึกข้อตกลงสำนักงานได้ออกโดยกระทรวงบุคลากรและการฝึกอบรมเพื่อคุ้มครองการจ่ายเงินของพนักงานรัฐบาลกลางซึ่งเป็นผลมาจากการแต่งตั้งโพสต์ใหม่ในกลุ่มหรือการบริการที่แตกต่างกันภายในรัฐบาลกลาง คำสั่งซื้อจะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ค่าจ้างส่วนตัวคืออะไร

การจ่ายเงินส่วนบุคคลหมายถึง การจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับพนักงานเพื่อช่วยเขาจากการสูญเสียการจ่ายเงินที่สำคัญ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโพสต์ถาวรเนื่องจากการแก้ไขการจ่ายเงินหรือเนื่องจากการลดการจ่ายเงินที่สำคัญดังกล่าว มากกว่าการลงโทษทางวินัย

ค่าจ้างพื้นฐานของฉันคืออะไร

เงินเดือนพื้นฐาน: มันคือ รายได้พื้นฐานของพนักงาน และอยู่ที่ประมาณ 40% -50% ของเงินเดือนทั้งหมด นายจ้างจ่ายเงินให้พนักงานสำหรับทักษะประสบการณ์และคุณสมบัติของเขา เงินเดือนพื้นฐานเป็นส่วนประกอบคงที่ของแพ็คเกจ CTC (ต้นทุนต่อ บริษัท )

ทำไมค่าคอมมิชชั่นการจ่ายจึงเกิดขึ้น?

ค่าคอมมิชชั่นจ่ายถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียและ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2490 เนื่องจากความเป็นอิสระของอินเดีย เป็นประจำในการตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและโครงสร้างการจ่ายของพลเรือนและ …

กฎ FR 22 คืออะไร

FR 22. III: กำหนดว่าเมื่อมีการนัดหมายกับโพสต์ในระดับการจ่ายเงินเท่ากันหรือในระดับที่เท่ากันมันก็มี ที่จะสันนิษฐานว่าหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ของการแก้ไขการจ่าย .

กฎสำหรับการเพิ่มขึ้นเป็นเงินเดือนคืออะไร

การเพิ่มขึ้นครั้งแรกในระดับที่ใช้กับโพสต์ที่มีการโปรโมตจะเกิดขึ้น ใน T “กรกฎาคมหรือวันที่ 1 มกราคมต่อไปนี้อาจมีระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านการคัดเลือก 6 เดือนอย่างเคร่งครัดการเพิ่มขึ้นครั้งต่อไปหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นหนึ่งปี

การเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินทำงานได้อย่างไร

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนมักแสดงเป็น เปอร์เซ็นต์ของการจ่ายฐานโดยรวมของพนักงาน การเพิ่มขึ้นมักจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พนักงานได้รับต่อปี นายจ้างใช้การเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มหรือลดเงินเดือนฐานหรือรางวัลโบนัส

เพิ่มขึ้นทุกปีคืออะไร

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนทุกปี

การเพิ่มขึ้นประจำปีสำหรับพนักงานของรัฐในอินเดียมักหมายถึง ส่วนหนึ่งของการขึ้นเงินเดือนในปี … พนักงานของรัฐบาลได้รับการเพิ่มขึ้นสองประเภทเพิ่มขึ้นหนึ่งปีและอีกครั้งหนึ่งคือการเพิ่มการส่งเสริมการขาย