Wat De Betekenis Van Een Polygoon?

Advertisements

Een polygoon kan worden gedefinieerd (zoals hierboven geïllustreerd) als een geometrisch object “bestaande uit een aantal punten (verticten genoemd) en een gelijk aantal lijnsegmenten (zijden), namelijk een cyclisch Bestelde set punten in een vliegtuig, zonder drie opeenvolgende punten collineair, samen met de lijnsegmenten die samenvoegen …

Wat is Polygon -voorbeeld?

Een polygoon is elke 2-dimensionale vorm gevormd met rechte lijnen. driehoeken, vierhuizen, pentagons en hexagons zijn allemaal voorbeelden van polygonen. … Een driehoek heeft bijvoorbeeld drie zijden en een vierhoek heeft vier zijden.

Wat is een polygoonvorm?

Een polygoon is een platte tweedimensionale vorm met rechte zijden die volledig gesloten zijn . De zijkanten moeten recht zijn, niet gebogen. Polygonen kunnen echter een willekeurig aantal zijden hebben. Het woord polygoon komt uit de Griekse “polugono’s”. … Dit komt omdat een polygoon veel verschillende hoeken en hoeken in zijn vorm heeft.

Wat is de regel voor een polygoon?

Een polygoon is een platte, tweedimensionale (2D) vorm met rechte zijden die volledig gesloten is (alle zijden zijn verbonden). De zijkanten moeten recht zijn . Polygonen kunnen een willekeurig aantal zijden hebben. Een vorm met gebogen zijkanten is geen polygoon.

Hoe noem je een zeszijdige polygon?

In geometrie, a hexagon (van het Griekse Á¼ • î¾, hex, wat betekent “zes” en î³ï ‰ î½î¯î ±, gonãa, wat “hoek, hoek” is) is een zes- Zijdige polygoon of 6-Gon. Het totaal van de interne hoeken van een eenvoudige (niet-zelf-in-ingenomen) zeshoek is 720 °.

hoe identificeer je een polygoon?

Een polygoon is een tweedimensionaal gesloten figuur met drie of meer rechte zijden . Elke figuur met rechte randen, zoals een driehoek of rechthoek, is een polygoon. Figuren die gebogen zijden of open zijkanten hebben, worden niet geclassificeerd als polygonen.

Wat is een polygoonformule?

Formule 1: De som van binnenhoeken van een polygoon met ⠀ œN⠀ zijkanten = 180â ° (n-2) formule 3: de maat voor elke binnenhoek van een reguliere N-zijdige polygoon = /n. Formule 4: De maat voor buitenhoeken van een normale N-zijdige polygoon = 360 °/n.

Wat zijn 3 kenmerken van een polygoon?

Eigenschappen van polygonen

  • Het aantal zijden van de vorm.
  • De hoeken tussen de zijkanten van de vorm.
  • De lengte van de zijkanten van de vorm.

hoe noem je zo’n polygoon?

In geometrie is een polygon (/ëˆpé’léªé¡é’é’n/) een vlakfiguur die wordt beschreven door een eindig aantal rechte lijnsegmenten verbonden om een ??gesloten polygonale keten te vormen (of polygonaal circuit). … Het interieur van een vaste polygoon wordt soms zijn lichaam genoemd. Een N-Gon is een polygoon met N-zijden; Een driehoek is bijvoorbeeld een 3-gon.

Advertisements

hoe is een 7 -zijdige vorm genaamd?

Een heptagon is een zevenzijdige polygoon. Het wordt ook soms een septagon genoemd, hoewel dit gebruik een Latijns-voorvoegsel sept (afgeleid van septua-, wat “zeven” betekent) met het Griekse achtervoegsel -gon (van Gonia, wat betekent “hoek”), en daarom niet wordt aanbevolen.

Waarom wordt het een polygoon genoemd?

Het woord polygon komt van de Grieken, zoals de meeste termen in de geometrie, die ze hebben uitgevonden. Het betekent eenvoudig veel (poly) hoeken (GON) . Een polygoon kan geen krommen of openingen of openingen in zijn vorm hebben.

Wat is geen polygoon?

Een polygoon is een gesloten vlak met drie of meer zijden die allemaal recht zijn. Een cirkel is geen polygoon omdat deze geen rechte kanten heeft. …

Is een hart een polygoon?

Een hart is geen polygoon omdat het curven heeft . Een cirkel is geen polygoon omdat deze van een curve is gemaakt.

Wat is de gebiedsformule van een polygoon?

De formule om het gebied van een normale polygoon te berekenen, is gebied = (aantal zijden × lengte van één zijde × apothem)/2 , waarbij de waarde van apothem kan worden berekend met behulp de formule, apothem =.

Wat is de formule voor de hoek van een polygoon?

Een reguliere polygoon is een platte vorm waarvan de zijkanten allemaal gelijk zijn en waarvan de hoeken allemaal gelijk zijn. De formule voor het vinden van de som van de maat van de binnenhoeken is (n – 2) * 180. Om de maat van één interieurhoek te vinden, nemen we die formule en verdelen door het aantal zijden n: (n – 2) * 180/n .

Wat is Polygon Class9?

Een polygoon is een tweedimensionale geometrische figuur met een eindig aantal zijden . De zijkanten van een polygoon zijn gemaakt van rechte lijnsegmenten die op elkaar zijn verbonden end naar einde. De lijnsegmenten van een polygoon worden zijden of randen genoemd. … Een voorbeeld van een polygoon is een driehoek met drie zijden.

hoe weet je of een polygoon convex is?

Hoe weet u of een polygoon convex is? Een convexe polygoon is een polygoon met al zijn binnenhoeken minder dan 180 ° . De hoekpunten van een convexe polygoon zullen altijd naar buiten wijzen, d.w.z. weg van de binnenkant van de vorm. Vormen met uitpuilende zijde worden beschouwd als een convexe polygoon.