Welk Niveau Geclassificeerde Informatie Kan Schade Aan De Nationale Veiligheid Veroorzaken?

Advertisements

Vertrouwelijk – Het blauwe classificatieniveau dat van toepassing is op informatie waarvan redelijkerwijs wordt verwacht dat het niet -geautoriseerde openbaarmaking kan worden verwacht dat het schade aan de nationale veiligheid zal veroorzaken.

Wat zijn de 3 niveaus van geclassificeerde informatie?

De Amerikaanse overheid gebruikt drie classificatieniveaus om aan te geven hoe gevoelig bepaalde informatie is: Vertrouwelijk, geheim en topgeheim . Het laagste niveau, vertrouwelijk, wijst informatie aan die indien vrijgegeven de Amerikaanse nationale veiligheid kan beschadigen.

Advertisements

Wat zijn typische beveiligingsclassificaties?

De Amerikaanse classificatie van het informatiesysteem heeft drie classificatieniveaus -topgeheim, geheim en vertrouwelijk- die zijn gedefinieerd in EO 12356.