Wat Is Het Postkoloniale Christendom?

Advertisements

In dit artikel wordt de postkoloniale theorie gepresenteerd als een hulpmiddel voor bijbelse interpretatie, in een poging om koloniale intenties te vinden (of ze nu politiek, cultureel of economisch zijn) die de context van de schrijver heeft geïnformeerd en beïnvloed . /P>

Wat is kolonialisme theologie?

Het primaire geweld van het kolonialisme is theologisch, het semiotische geweld van het construeren van de kolonisator (gelovige) als een spirituele zijn en de gekoloniseerde (ongelovige) als een materieel wezen.

Welke denkers worden geassocieerd met het promoten van de postkoloniale theorie?

Opmerkelijke theoretici in het postkoloniale denken omvatten Edward Said (die de term ⠀ œorientalism⠀), Gayatri Chakravorty Spivak bedacht (bekend om het definiëren van termen zoals ⠀ œsubaltern⠀ en ⠀ œEnsialisme ) en Homi K. Bhabha (vooral bekend om zijn discussie over culturele hybriditeit).

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de postkoloniale theorie?

Postkoloniale literatuurkenmerken

  • Toevoeging van koloniale talen. Postkoloniale schrijvers hebben dit ding dat ze graag doen. …
  • Metanarrative. Colonizers vertelden graag een bepaald verhaal. …
  • Kolonialisme. …
  • Koloniaal discours. …
  • Geschiedenis herschrijven. …
  • Decolonisatie worstelingen. …
  • Natie en nationalisme. …
  • Valorisatie van culturele identiteit.

Wat zijn de grootste zorg van postkoloniale theoretici?

Postkoloniale theorie is een hoeveelheid denktekst die vooral betrekking heeft op de verantwoording voor de politieke, esthetische, economische, historische en sociale impact van de Europese koloniale overheersing over de hele wereld in de 18e tot de 20e eeuw. << /P>

Hoe rechtvaardigde het christendom het kolonialisme?

In sommige regio’s werd bijna alle bevolking van een kolonie uit hun traditionele geloofssystemen verwijderd en werden ze gericht op het christelijke geloof, dat kolonisatoren gebruikten als een rechtvaardiging om andere geloofsarissen te vernietigen , tot slaaf exploiteren landen en zeeën.

Hoe beïnvloedt kolonialisme religie?

De komst van het kolonialisme en het daarmee gepaard gaande christendom helpt het ritueel af te schaffen met mens of menselijk offer . In orde woorden, het fenomeen helpt om een ??einde te maken aan enkele van de traditionele religie -rituelen die worden uitgevoerd door het opofferen van mens om de goden te sussen.

Waarom wilde Europa het christendom in Afrika verspreiden?

Europese zendelingen wilden het christendom verspreiden en leren het aan minder opgeleide en rijke mensen in Afrika als een reden voor imperialisme – ze zagen het vooral als hun plicht om te worden uitgevoerd en het wordt vaak genoemd als “de last van de blanke”, ontleend aan het gedicht van Rudyard Kipling.

Wat is een postkoloniaal perspectief?

Post-koloniale kritiek is vergelijkbaar met culturele studies, maar het veronderstelt een uniek perspectief op literatuur en politiek die een afzonderlijke discussie rechtvaardigt. In het bijzonder zijn postkoloniale critici bezig met literatuur geproduceerd door koloniale krachten en werken geproduceerd door degenen die waren/zijn gekoloniseerd .

Wat is bevrijdingstheologie?

Bevrijdingstheologie verwijst in het algemeen naar een theologie die van toepassing is op de kernproblemen van gemarginaliseerde gemeenschappen die behoefte hebben aan sociale, politieke of economische gelijkheid en rechtvaardigheid . Bevrijdingstheologie bestond lang voordat ze academische disciplines werden in zowel de Latijns -Amerikaanse als de Afro -Amerikaanse contexten.

Hoe werd het hindoeïsme beïnvloed door het Britse kolonialisme?

De impact van koloniale sociale en religieuze tradities op de uitvinding van het hindoeïsme was zeer belangrijk. Koloniale staatsinstellingen hebben bijgedragen aan de constructie van het hindoeïsme door de bureaucratische categorisering te creëren die hindoeïsme als religie creëerde, omdat het niet tot andere religieuze groepen behoorde.

Advertisements

Wat waren de negatieve effecten van het kolonialisme in India?

Kolonialisme was zeker een veel meer traumatiserende ervaring voor koloniale onderwerpen dan hun kolonisatoren. Ze leden armoede, ondervoeding, ziekte, culturele omwenteling, economische uitbuiting, politiek nadeel en systematische programma’s gericht op het creëren van een gevoel van sociale en raciale minderwaardigheid.

Hoe verspreidde het christendom zich in India?

Volgens de traditie van Saint Thomas Syrische christenen van Kerala werd het christendom door Thomas de Apostel aan India geïntroduceerd, die naar verluidt de kust van Malabar van Kerala heeft bereikt in 52 na >

Wat zegt de Bijbel over tatoeages?

Het vers in de Bijbel waarnaar de meeste christenen verwijzen is Leviticus 19:28 , die zegt: “U zult geen stekken in uw vlees maken voor de doden, noch enige tekens op u tatoeëren : Ik ben de Heer. ” Dus, waarom is dit vers in de Bijbel?

Hoe verspreidde het christendom zich in de nieuwe wereld?

Beginnend met de zoon van een Joods timmerman, werd de religie verspreid over de hele wereld eerst door Jezus’s discipelen, vervolgens door keizers, koningen en zendelingen . Door kruistochten, veroveringen en eenvoudige mond -tot -mondreclame heeft het christendom een ??grote invloed gehad op de laatste 2000 jaar van de wereldgeschiedenis.

Wie is verantwoordelijk voor het kolonialisme?

Modern kolonialisme begon met de Portugese Prince Henry The Navigator (1394-1460), het initiëren van de leeftijd van exploratie en het opzetten van Afrikaanse handelsposten (1445 verder).

Wat is postkoloniale identiteit?

Postkoloniale theorie stelt dat gedecoloniseerde mensen een postkoloniale identiteit ontwikkelen die is gebaseerd op culturele interacties tussen verschillende identiteiten (cultureel, nationaal en etnisch en gebaseerd op geslacht en klas Sociale macht door de koloniale samenleving.

Wat is een postkoloniale samenleving?

Postkolonialisme beschrijft de aanhoudende culturele erfenis binnen een natie die kolonialisme en imperialisme heeft ervaren . Ashcroft, Griffiths en Tiffin suggereren dat de term in het algemeen wordt gebruikt om alle culturen te definiëren die door het imperiale proces worden getroffen tot de huidige tijd (1989, p. 2).

Wat zijn de vier stadia van kolonisatie?

De stadia van de verovering van Amerika door Europeanen waren: Discovery, Conquest, Colonization and Evangelization . .

Wat is een voorbeeld van postkolonialisme?

Bijvoorbeeld, De Britten hadden een koloniale aanwezigheid in India vanaf de jaren 1700 totdat India zijn onafhankelijkheid verwierf in 1947 . Zoals je je kunt voorstellen, moeten de mensen van India, evenals de personages in Indiase romans, omgaan met de economische, politieke en emotionele effecten die de Britten hebben gebracht en achtergelaten.

Wat is het doel van de postkoloniale theorie?

Postkoloniale theorie is een theoretische benadering die probeert het dominante discours van koloniale macht te verstoren . Simpel gezegd, de postkoloniale theorie gaat over het kolonialisme, en benadrukt de effecten van kolonialisme op zowel de gekoloniseerde als de kolonisator.

Wat zijn twee belangrijke kenmerken van postkoloniale kritiek?

beïnvloed door het poststructuralistische en postmoderne idee van deals, postkoloniale literaire kritiek ondermijnt de universalistische claims van literatuur, identificeert koloniale sympathieën in de canon, en vervangt de koloniale metanarratieven met tegenschot van verzet, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weerstand, door weer Geschiedenis herschrijven en beweren …

Welke religie is kaste -systeem?

Het kaste -systeem verdeelt hindus in vier hoofdcategorieën – Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas en de Shudras. Velen geloven dat de groepen afkomstig zijn van Brahma, de hindoe -god van de schepping.