Wat Wordt Bedoeld Met Materialisatie?

Advertisements

werkwoord (zonder object gebruikt), maâ · teâ · riâ · alâ · ized, maâ · teâ · riâ · alâ · izâ · ing. om in waarneembaar bestaan ??te komen; tevoorschijn komen; werkelijk of echt worden; Wees gerealiseerd of uitgevoerd: onze plannen zijn nooit uitgekomen. om materiële of lichamelijke vorm aan te nemen; Word Cournalal: The Ghost Materialiseerde voor Hamlet.

Wat betekent het om gegevens te materialiseren?

In databaseonderzoek geeft de term “materialisatie” elke vorm van gegevensopslag aan aan, d.w.z. elke bewerking die daadwerkelijk sommige bytes op een opslaglaag instelt.

Wat is financiële materialisatie?

Dematerialisatie (demat) is De overgang van fysieke certificaten naar elektronische boekhouding . Demat -accounts zijn vereist door sommige handelsinstellingen vanwege het feit dat ze de meest nauwkeurige vorm van het bijhouden van registratie zijn. … Het is de norm geworden in boekhouding voor financiële instellingen.

Wat is gematerialiseerd weergave in SQL?

Een gematerialiseerde weergave is een databaseobject dat de resultaten van een query bevat . … U kunt gegevens selecteren vanuit een gematerialiseerde weergave zoals u zou doen vanuit een tabel of weergave. In replicatieomgevingen zijn de gewone gemaakte weergaven voor de primaire sleutel, ROWID, Object en Subquery Materialiseerde weergaven.

Wat is bedrijfsmaterialisatie?

Als je geluk hebt, zal een onverwachte zakelijke deal zich voordoen. Net als materiaal is het woord gerelateerd aan het Latijnse -woord dat betekent “materie .” Materie, is natuurlijk alle dingen van deze aarde, alles en nog wat vorm aanneemt. Dus materialiseren is vorm aannemen.

Waarom hebben we gematerialiseerde weergave nodig?

In datawarehouses kunt u gematerialiseerde weergaven gebruiken om geaggregeerde gegevens zoals de som van de verkoop vooraf te maken en op te slaan. Gematerialiseerde weergaven in deze omgevingen worden vaak samenvattingen genoemd, omdat ze samengevatte gegevens opslaan . Ze kunnen ook worden gebruikt om joins met of zonder aggregaties te vooraf te maken.

Wat betekent het om een ??tabel te materialiseren?

De term “materialiseren” wordt normaal gebruikt in de context van een weergave. Wanneer u een geclusterde index op een weergave maakt, materialiseert u de weergave; Dit betekent dat de gegevens van de gegevens worden opgeslagen als een tabel op schijf en automatisch bijgewerkt wanneer de tabellen die deelnemen aan de weergave bijgewerkt worden.

wat is betere bootstrap of materialiseer?

Het framework maakt ook veel gebruik van JS -componenten. … Het belangrijkste verschil tussen de twee frameworks is dat bootstrap je aanzienlijk meer vrijheid en controle verleent, terwijl materialiseren is meer eigenwijs over hoe je elementen eruit moeten zien en zich moeten gedragen.

betekent afwijkende meningsverschil?

om te verschillen in sentiment of opinie , vooral van de meerderheid; onthouden instemming; Niet mee eens (vaak gevolgd door): twee van de rechters waren het niet eens uit de meerderheidsbeslissing. om het oneens te zijn met de methoden, doelen, enz. Van een politieke partij of regering; Neem een ??tegenstander van het beeld.

Wat is de betekenis van ongelukken in het Engels?

Definitie van Mishap

1: Een ongelukkig ongeluk De brand was een tragische ongeluk die had kunnen worden voorkomen. 2: pech: ongeluk De ceremonie ging zonder ongeluk.

Kun je een idee materialiseren?

aan materiaalvorm geven aan; Realiseren: om een ??ambitie te materialiseren. Om te investeren met materiële attributen: abstracte ideeën materialiseren met metaforen. om fysiek waarneembaar te maken; oorzaak (een geest of dergelijke) verschijnen in lichamelijke vorm.

Advertisements

Wat is materialisatie van energie?

Wanneer een foton een zware kern slaat, valt het uiteen en produceert het een paar van een elektron en een positron. Elektronen en positron bewegen altijd in tegengestelde richtingen, zodat het momentum wordt behouden. Dit fenomeen wordt -paarproductie genoemd of materialisatie van energie.

is verbalisatie een woord?

Gebruik de zelfstandig naamwoordverbalisatie om de gesproken uitdrukking van een gedachte of idee in woorden te beschrijven. … Verbalisatie komt voort uit het werkwoord Verbalisatie, wat nu “hardop zeggen” betekent, maar oorspronkelijk “betekende” te veel woorden gebruiken. “

Wat is de betekenis van actualisatie?

1. Actualisatie – echt maken of het verschijnen van de realiteit . Actualisatie, realisatie, realisatie. creëren door mentale handelingen – het creëren van iets door te denken.

Wat betekent het om een ??weergave te materialiseren?

Een gematerialiseerde weergave is Een vooraf berekende gegevensset afgeleid van een queryspecificatie (de selecteer in de weergavedefinitie) en opgeslagen voor later gebruik. Omdat de gegevens vooraf zijn berekend, is het zoeken naar een gematerialiseerd beeld sneller dan het uitvoeren van een zoekopdracht tegen de basistabel in de weergave.

Waarom gematerialiseerd beeld is sneller?

Het grote voordeel van een gematerialiseerde weergave is Extreem snel ophalen van geaggregeerde gegevens , omdat het vooraf is opgericht en opgeslagen, ten koste van invoegen/update/verwijderen. De database houdt de gematerialiseerde weergave in synchronisatie met de echte gegevens, u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, laat de database het voor u doen.

Wat is een gematerialiseerde weergave en wanneer zou het worden gebruikt?

weergaven worden over het algemeen gebruikt wanneer gegevens niet vaak worden toegankelijk en gegevens in tabel op de frequente basis worden bijgewerkt. Aan de andere kant worden gematerialiseerde weergaven gebruikt wanneer gegevens regelmatig worden toegankelijk en gegevens in tabel niet op de frequente basis worden bijgewerkt.

Zijn gematerialiseerde weergaven sneller?

Gematerialiseerde uitzichten (MV’s) kunnen een geweldige prestatieboost geven. Nadat u er een hebt gemaakt op basis van uw vraag, kan Oracle de resultaten rechtstreeks van de MV krijgen in plaats van de instructie zelf uit te voeren. Dit kan SQL aanzienlijk sneller maken . … dus je moet de gematerialiseerde weergave up-to-date houden.

kunnen we indexen op weergaven maken?

Indexen kunnen alleen worden gemaakt op weergaven die dezelfde eigenaar hebben als de tabel of tabellen waarnaar wordt verwezen. Dit wordt ook een intacte eigendomsketen genoemd tussen de weergave en de tabel (s). Typisch, wanneer tabel en weergave zich in hetzelfde schema bevinden, is dezelfde schema-eigenaar van toepassing op alle objecten binnen het schema.

Hoe behoudt u gematerialiseerde weergaven die we kunnen gebruiken?

Om gematerialiseerde weergaven te behouden, kunnen we

gebruiken

 1. ✅ triggers.
 2. Pointers.
 3. Cascading.
 4. heeft de betekenis niet uitgeleverd?

  Als een mogelijke of verwachte gebeurtenis niet uitkomt, gebeurt deze niet . Een rebellie door radicalen kon niet uitkomen.

  Wat belooft te werken dat niet uitmondt?

  ?

  1 werkwoord Als een mogelijke of verwachte gebeurtenis niet uitmaakt, is het niet .

  Wat zijn sommige antoniemen voor het woord materiaal?

  Antoniemen voor materialiseren

  • verdwijnen.
  • Verberg.
  • Verlaat.
  • verliezen.
  • Daling.
  • stop.
  • Stop.