Wat God Zegt Over Excellentie?

Advertisements

En wat je ook doet, of het nu in woord of daad is, doe het allemaal in de naam van de Heer Jezus, en dank aan God de Vader door hem. … Slaven, gehoorzamen uw aardse meesters in alles; En doe het, niet alleen wanneer hun oog op jou is en om hun gunst te winnen, maar met oprechtheid van hart en eerbied voor de Heer.

zegt de Bijbel dat alles is voor de glorie van God?

Eerste Korinthiërs 10, leert gelovigen de Heer te eren in alles wat ze doen: ⠀ œHet daarom eet je, of drink je, of wat je doet, alles tot de glorie van God .⠀ 1 Corinthians 10 : 31 . De context van dit vers omvat een discussie over de vrijheid die gelovigen in Christus hebben.

Wat zegt de Bijbel over academische excellentie?

Academici bereiden ons voor op de goede werken ⠀ œWhich God heeft voordat we erin moeten lopen dat we erin moeten lopen⠀ ( Efeziërs 2:10 ), mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. De woordenboekdefinitie voor uitmuntendheid is ⠀ œDe kwaliteit van uitstekend of extreem goed zijn⠀.

geeft God om mijn cijfers?

Ons uiterlijk is een weergave van onze scholastische onderscheidingen in plaats van een weerspiegeling van ons hart en onze vreugde voor de Heer. God kan het niet schelen dat uw cijfers niet perfect zijn . Perfecte cijfers verheerlijken hem niet.

Wat zijn de krachtigste bijbelverzen?

Mijn top 10 krachtige Bijbelverzen

 • 1 Korinthiërs 15:19. Als we in dit leven alleen hoop hebben op Christus, zijn we van alle mensen het meest ellendig.
 • Hebreeën 13: 6. Dus we zeggen met vertrouwen, ⠀ œDe Heer is mijn helper; Ik zal niet bang zijn. …
 • Mattheüs 6:26. …
 • Spreuken 3: 5-6. …
 • 1 Korinthiërs 15:58. …
 • Johannes 16:33. …
 • Matthew 6: 31-33. …
 • Filippenzen 4: 6.

Hoe verheerlijken we God?

10 manieren om God te verheerlijken (sessie 2 ⠀ “1 Korinthiërs 6: 12-20)

 1. Prijs hem met je lippen.
 2. gehoorzamen aan zijn woord.
 3. Bid in de naam van Jezus.
 4. Produceer spirituele vrucht.
 5. Blijf seksueel zuiver.
 6. Zoek het goede van anderen.
 7. Geef royaal.
 8. Leef eervol onder ongelovigen.
 9. Wat is de betekenis van glorie aan God in de hoogste?

  1 verhoging , lof of eer, zoals die verleend door algemene toestemming.

  doe alles zoals je het voor de Heer doet?

  en wat je ook doet, doe het hartelijk , over de Heer, en niet aan mensen; Wetende dat van de Heer Gij de beloning van de erfenis ontvangen: want u dient de Heer Christus.

  doe je iets zonder te klagen of ruzie te maken?

  Filippenzen 2: 14-16 ⠀ “doe alles zonder te klagen of ruzie te maken, zodat je onberispelijk en zuiver kunt worden, kinderen van God zonder fout in een scheve en verdorven generatie, waarin je Schijn als sterren in het universum terwijl je het woord van het leven vasthoudt.

  Hoe werk je als de Heer?

  Dus hier zijn vijf manieren om ervoor te zorgen dat u uw werk doet als de Heer.

  1. Begrijp dat dit Gods verhaal is – niet van ons. …
  2. God heeft een plan voor u, zonder uw omgeving. …
  3. Breng jezelf niet naar het niveau van anderen. …
  4. Concentreer u op hoe u anderen om u heen kunt zegenen. …
  5. Praat met God.
  6. Doe je best in alles wat je doet bijbelvers?

   “Wat u ook doet, Werk hartelijk , wat betreft de Heer en niet voor mensen, wetende dat u van de Heer de erfenis als uw beloning zult ontvangen. U dient de Heer Christus.” < /P>

   Kun je alles met uitmuntendheid doen?

   Excellentie maakt u uitzonderlijk . 1 Korinthiërs 14:40 zegt: ⠀ œDet alle dingen fatsoenlijk en in orde. Geen enkele dingen, niet een paar dingen, niet een paar dingen- alle dingen! Alle dingen moeten met uitmuntendheid worden gedaan!

   Advertisements

   Wat is een voorbeeld van uitmuntendheid?

   Excellentie wordt gedefinieerd als de voorwaarde om superieur te zijn. Een voorbeeld van uitmuntendheid is afstuderen aan de universiteit met een 4.0. (nu zeldzaam) iets waarin een persoon of ding blinkt; bepaalde deugd. … een uitstekende of waardevolle kwaliteit; dat waarmee iemand uitblinkt of eminent is; een deugd.

   hoe krijg je de geest van uitmuntendheid?

   Wat volgt zijn 7 sleutels waarvan ik geloof dat het elke professional in elke industrie zal helpen die altijd ongrijpbare geest van uitmuntendheid in zichzelf en anderen te ontgrendelen.

   1. Verlange excellentie. …
   2. Krijg een voorbeeld van uitmuntendheid. …
   3. Krijg toegang tot excellentie. …
   4. Dient excellentie. …
   5. Bestudeer de details van excellentie. …
   6. Toon excellentie op jouw niveau.
   7. Is het correct om te zeggen dat glorie tot God is?

    De uitdrukking betekent in wezen “Mogen alle glorie aan God worden toegeschreven .” Men zou kunnen gebruiken is en nog steeds grammaticaal correct zijn – zoals in: “Alle glorie wordt aan God toegeschreven” – echter lijkt de mensheid moeite te hebben om dat op een consistente basis te doen.

    Hoe dank je God voor alles?

    Vertel andere mensen over God.

    1. Bijvoorbeeld, als iemand zegt: “Je huis is mooi”, zou je kunnen zeggen: “Dank je! God heeft mijn leven echt gezegend en ik ben hem erg dankbaar.”
    2. Als ze je meer vragen over je geloof in God, kun je hen uitnodigen om met jou naar de kerk te komen zodat ze ook over Gods vrijgevigheid kunnen leren.
    3. Waar is glorie aan God in de hoogste?

     ⠀ œGlory aan God in de hoogste, en op aarde vrede, goede wil tegenover mannen⠀ ( Luke 2: 9⠀ “11, 13⠀” 14 ).

     wat betekent het om God te verheerlijken?

     : tot eer of lof (een god of godin): (iets) veel beter of belangrijker maken dan het werkelijk is.

     Waarom zouden we ons verzoenen met God?

     Verzoening door verlossing

     God stuurde Jezus als een oplossing voor de problemen van de wereld. … Deze Schrift zegt dat God zich door Jezus verzoende door Jezus . Door onze juiste relatie tot God te herstellen, opende Jezus ook de deur voor ons om in juiste relaties met elkaar, schepping en onszelf te leven.

     Welke zonden worden niet door God vergeven?

     In het boek Matthew (12: 31-32) lezen we: “Daarom zeg ik tegen u, elke zonde en godslastering zal de mensen worden vergeven, maar godslastering tegen de geest zal niet zijn vergeven.

     Wat zegt Psalm 27?

     Psalm 27 van David. De Heer is mijn licht en mijn redding- van wie zal ik vrezen? de Heer is het bolwerk van mijn leven- van wie zal ik bang zijn ? Wanneer slechte mannen zich tegen me voortvloeien om mijn vlees te verslinden, wanneer mijn vijanden en mijn vijanden me aanvallen, zullen ze struikelen en vallen.

     Wat zegt de Bijbel over levensstrijd?

     Joshua 1: 9 Wees sterk en moedig; Wees niet bang of ontzet, want de Heer, uw God is bij u waar u ook gaat. Deuteronomium 31: 6,8 Wees sterk en gewaagd; Heb geen angst of vrees van hen, omdat het de Heer, uw God is die voor u gaat. Hij zal bij je zijn; Hij zal je niet in de steek laten of je verlaten.