Hoe Vind Je De Transmissiviteit Van Een Watervoerende Laag?

Advertisements

Transmissiviteit beschrijft het vermogen van de watervoerende laag om grondwater over te dragen gedurende zijn gehele verzadigde dikte (figuur 7). Transmissiviteit wordt gemeten als de snelheid waarmee grondwater door een watervoerende laag van eenheidsbreedte kan stromen onder een eenheid hydraulische gradiënt.

Waarom is transmissiviteit belangrijk?

Transmissiviteit is een belangrijke hydraulische parameter om de hoeveelheid water horizontaal te bepalen die over een gegeven verzadigde dikte van een watervoerende laag wordt geleid . De technieken om deze parameter te kwantificeren, zoals korrelgrootteanalyses of pomptests, kunnen beperkingen hebben van tijd/ruimtelijke schaal, levensvatbaarheid of economisch.

Is transmissiviteit hetzelfde als hydraulische geleidbaarheid?

Hydraulische geleidbaarheid is de stroomsnelheid onder een eenheid hydraulische gradiënt door een transversaal gebied van watervoerende laag (opening A). Transmissiviteit is de stromingssnelheid van onder een hydraulische gradiënt van een eenheid door een eenheidsbreedte van de aquifer van dikte m (opening B).

Wat beïnvloedt de hydraulische geleidbaarheid?

Hydraulische geleidbaarheid is afhankelijk van factoren zoals bodemtextuur, deeltjesgrootteverdeling, ruwheid, tortuositeit, vorm en mate van interconnectie van watergeleidende poriën . … Verdichting of de dichtheid van de grond is een andere beïnvloedende factor, evenals het watergehalte of het waterpotentieel van de grond.

Wat is een hoge hydraulische geleidbaarheid?

Definities van hydraulische geleidbaarheid

In theoretische termen is hydraulische geleidbaarheid een maat voor hoe gemakkelijk water door bodem of gesteente kan passeren : hoge waarden geven permeabele materiaal aan waardoor water kan gemakkelijk passeren; Lage waarden geven aan dat het materiaal minder permeabel is.

Welke aquifer heeft de hoogste transmissiviteit?

De Simsboro-vorming en carrizo-zandgedeelten van De Carrizo-Wilcox-watervoerende laag hebben transmissiviteits- en hydraulisch-congiditeitswaarden die respectievelijk 2,5 tot 11 keer hoger zijn en 2 tot 6 keer hoger dan Cypress Aquifer, Calvert Bluff Formation en onverdeelde Wilcox Group.

Wat is de eenheid van transmissiviteit?

transmissiviteit (t) De snelheid waarmee grondwater wordt overgebracht door een eenheidsbreedte van een watervoerende laag onder een eenheid hydraulische gradiënt. Het wordt vaak uitgedrukt als het product van de hydraulische geleidbaarheid en de volledige verzadigde dikte van de watervoerende laag en heeft eenheden van de vorm m 3 /day/m.

Wat is grondwatertransmissiviteit?

transmissiviteit (hydrologie), de snelheid waarmee grondwater horizontaal door een watervoerende laag stroomt . transmissie , de effectiviteit van het overbrengen van stralende energie door een volume.

Wat is datum in grondwater?

Datum. -Dit bericht beschrijft zowel het meetpunt als de landoppervlakhoogte op de put . De hoogte van het datum van het landoppervlak wordt beschreven in voeten boven de hoogtesum; Het wordt gerapporteerd met een precisie, afhankelijk van de bepalingsmethode.

Wat is piëzometrisch niveau?

Voor het grondwater “potentiometrisch oppervlak” is een synoniem van “piëzometrisch oppervlak” dat een denkbeeldig oppervlak is dat het niveau definieert waarop water in een beperkte watervoerende laag zou stijgen als het volledig doorboord was met putten . …

Hoe beïnvloedt transmissiviteit de aftakking?

Transmissivity – beïnvloedt de vorm van de tekening. Als de transmissiviteit hoog is, is de tekening breed en ondiep . Als de transmissiviteit laag is, is de tekening smal en diep. Storativiteit – Effecten voornamelijk de amplitude van de tekening.

Hoe berekent u verzadigde dikte?

Om de minimale verzadigde dikte te berekenen, wordt de totale tekening vergeleken met de gespecificeerde aquifer -dikte . Als de totale aftrekking groter is dan de gespecificeerde aquifer -dikte plus de door de gebruiker gedefinieerde toename, wordt deze toename toegevoegd aan de aquifer -dikte en de berekeningen worden herhaald.

Advertisements

Wat is spectrale transmissiviteit?

Transmissiviteit is een optische eigenschap van een materiaal , die beschrijft hoeveel licht wordt overgedragen door materiaal in relatie tot een hoeveelheid licht die op het materiaal wordt aangebracht. Het licht dat niet werd overgedragen, werd gereflecteerd of geabsorbeerd.

wat is goed efficiëntie?

Well -efficiëntie is op twee belangrijke manieren gedefinieerd. Ten eerste is er een die goed efficiëntie gelijk staat aan putverliezen, direct of indirect. Dat wil zeggen, een put is efficiënter dan de verschillende kopverliezen veroorzaakt door de putverdaling .

Wat is k in de wet van Darcy?

k is De hydraulische geleidbaarheid De wet lijkt erg op de wet van Ohm voor elektrische curcuits i = 1/r * u (stroom = spanning gedeeld door weerstand) Het orginale darcy -experiment leverde deze gegevens op (Fig 6.4)

Wat is een ondergronds water?

grondwater is het water dat onder de grond is gevonden in de scheuren en ruimtes in grond, zand en gesteente. Het wordt opgeslagen en beweegt langzaam door geologische formaties van grond, zand en rotsen genaamd aquifers.

Wat is grondwaterafname?

Drawdown is Een verandering in grondwaterniveau vanwege een toegepaste stress , veroorzaakt door gebeurtenissen zoals: pompen uit een put. Pompen van een naburige put. Intensief water dat uit het lokale gebied neemt. Seizoensgebonden daling als oplaadprijzen lager.

wat is beschikbaar Drawdown?

Beschikbare tekening in een boorgat is het verschil tussen het statische waterniveau of piëzometrische oppervlak en de hoofdwateraanval (in gebroken watervoerende lagen) en de pompdiepte (in poreuze watervoerende lagen) . … Als de beschikbare tekening wordt overschreden, zal het boorgat opdrogen.

Hoe berekent u de hydraulische gradiënt?

De hydraulische gradiënt is de verandering in totale kop verdeelde de afstand waarover de verandering optreedt. Gemiddelde poriewatersnelheid v = -k/n (∠† h/∠† l) De gemiddelde snelheid van het water is de darcy -vergelijking gedeeld door de porositeit van het sediment.

Welke water van de aquifer heeft meer druk dan atmosferische druk?

1.6 (a)). In het geval van beperkte watervoerende laag , als we een piëzometer in de watervoerende laag plaatsen, zal het waterniveau boven de bovenste ondoordringbare laag stijgen, omdat de druk in de watervoerende laag meer is dan de atmosferische druk. Als zodanig staat de beperkte watervoerende laag ook bekend als een druk watervoerende laag.

Wat heeft de hoogste hydraulische geleidbaarheid?

Relatieve eigenschappen

Vanwege hun hoge porositeit en permeabiliteit hebben Sand en Gravel Aquifers een hogere hydraulische geleidbaarheid dan klei of niet -gefractureerde granieten watervoerende lagen.

Wat is klei hydraulische geleidbaarheid?

De hydraulische geleidbaarheid van natuurlijke bodems op zijn plaats varieert van ongeveer 30 m/dag voor een slibachtige klei tot 0,05 m/dag voor een klei (Kirkham, 1961a, p. 46; Kirkham, 1961b ). De hydraulische geleidbaarheid voor verstoorde bodemmaterialen varieert van ongeveer 600 m/dag voor grind tot 0,02 m/dag voor slib en klei.

Wat is verticale hydraulische geleidbaarheid?

De verticale hydraulische geleidbaarheid van de grond werd gebruikt om gebieden van de aquifer vatbaar voor oppervlakte-verontreiniging te identificeren. De verticale hydrau- lic geleidbaarheid varieert van 0,002 tot 0,152 meter per uur . Gebieden met verticale hydraulische geleidbaarheid tussen 0,023 en 0,043 meter per uur zijn het grootst in omvang.