Zijn Wachtrijen Iterabiel?

Advertisements

(De containeradapterklassen⠀ “stapel, wachtrij en prioriteit_queue ⠀” ondersteunen iterators van welke aard dan ook.) Een tabel met iteratoradapters die worden gebruikt met streams voor invoer en uitvoer. >

hebben stacks iterators?

5 antwoorden. Stack heeft geen iterators , per definitie van stapel. Als u een stapel met iterators nodig hebt, moet u het zelf bovenop een andere container implementeren (std :: lijst, std :: vector, enz.). Stack Doc is hier.

Heeft de wachtrij iterator C ++?

Het leuk vindt of niet, iteratie maakt geen deel uit van de wachtrijinterface dus als je iteratie wilt, moet je iets anders kiezen.

Is C ++ wachtrij thread veilig?

std :: wachtrij is niet thread veilig als een of meer threads schrijven. En de interface is niet bevorderlijk voor een threadveilige implementatie, omdat deze afzonderlijke methoden heeft zoals pop (), size () en lege () die extern moeten worden gesynchroniseerd.

kunnen we in wachtrij herhalen?

3 antwoorden. Implementeer uw wachtrij als een LinkedList. Dan U kunt over uw objecten herhalen zodat ze zijn ingevoegd . U moet het type object aangeven dat in de wachtrij wordt ingevoegd, zodat u geen fouten krijgt.

kunnen we door een stapel herhalen?

De stapel biedt geen functie Begin- of eindlid, dus U kunt deze niet gebruiken met een bereik op basis van een lus die beide vereist. In uw geval is het beter om een ??andere gegevensstructuur te kiezen als u er echt doorheen wilt herhalen.

Kun je door een stapel herhalen?

Als u de Java Stack -implementatie gebruikt, kunt u iterator gebruiken zoals andere antwoorden. Anders, als dat een aangepaste stapel is, moet u de iterabele interface implementeren.

Kun je een stapel in Java herhalen?

Als u de Java Stack -implementatie gebruikt, kunt u iterator zoals andere antwoorden gebruiken. Anders, als dat een aangepaste stapel is, moet u de iterabele interface implementeren.

zijn iterators aanwijzers C ++?

De meest voor de hand liggende vorm van een iterator is een pointer . Een aanwijzer kan wijzen op elementen in een array en kan er doorheen herhalen met behulp van de increment -operator (++). Maar alle iterators hebben geen vergelijkbare functionaliteit als die van aanwijzingen.

Welke taal ondersteunt iterators?

python . Elke door de gebruiker gedefinieerde klasse kan standaard iteratie (impliciet of expliciet) ondersteunen door een __iter __ () -methode te definiëren die een iteratorobject retourneert. Het Iterator -object moet vervolgens een __next __ () -methode definiëren die het volgende element retourneert. De generatoren van Python implementeren dit iteratieprotocol.

Wat is het verschil tussen MAP- en Multimap -associatieve containers?

Het essentiële verschil tussen de twee is dat op een kaart de toetsen uniek moeten zijn , terwijl een multimap dubbele toetsen mogelijk maakt. In beide containers is de sorteervolgorde van componenten de sorteervolgorde van de sleutels, waarbij de waarden overeenkomen met toetsen die de volgorde van dubbele toetsen in een multimap bepalen.

hoe controleer ik of een cirkelvormige wachtrij leeg is?

In een cirkelvormige wachtrij wordt het element altijd verwijderd van de voorpositie.

 1. Controleer of wachtrij leeg is, controleer (front ==-1).
 2. Als het leeg is, is de wachtrij van de weergave leeg. …
 3. Controleer of (voor == achter) Als het waar is, stel dan vooraan = achter = -1 anders controleer of (voor == maat -1), als het waar is, stel dan de voorkant = 0 in en retourneer het element. < /li>

  Is lege wachtrij Java?

  ConcurrentLinkedQueue isempty () methode in java

  De isempty () methode van concurrentLinkedQueue wordt gebruikt om te controleren of deze wachtrij leeg is of niet. Het retourneert waar als ConcurrentLinkedQueue nul aantal elementen bevat, betekent dat de concurrentLinkedQueue leeg is.

  Advertisements

  Hoe werkt prioriteitswachtrij?

  In een prioriteitswachtrij wordt een element met een hoge prioriteit geserveerd vóór een element met lage prioriteit . In sommige implementaties, als twee elementen dezelfde prioriteit hebben, worden ze bediend volgens de volgorde waarin ze werden ingevoerd, terwijl in andere implementaties, het bestellen van elementen met dezelfde prioriteit niet gedefinieerd is.

  Wat is Stack -voorbeeld?

  Daarom wordt een stapel een lijst met last-in-first (LIFO) genoemd. Voorbeelden van stapels in “Real Life”: de stapel trays in een cafetaria ; Een stapel platen in een kast; Een oprit die slechts één auto breed is.

  Hoe herhaal ik door een stapel in Python?

  Deze twee methoden zijn geschikt om een ??stapel te implementeren.

  1. getsize () ⠀ “Haal het aantal items in de stapel.
  2. isempty () ⠀ “Retourneer true als de stapel leeg is, anders vals.
  3. peek () ⠀ “Retourneer het bovenste item in de stapel. …
  4. Push (waarde) ⠀ “duw een waarde in het hoofd van de stapel.
  5. Wat is de toepassing van stack?

   stapel wordt gebruikt om prefix, postfix en infix -expressies te evalueren . Een uitdrukking kan worden weergegeven in prefix, postfix of infix -notatie. Stack kan worden gebruikt om de ene expressievorm naar de andere om te zetten. Veel compilers gebruiken een stapel voor het parseren van de syntaxis van uitdrukkingen, programmablokken enz.

   Wat is Stack Peek?

   stapel. peek () methode in Java wordt gebruikt om het eerste element van de stapel of het element aanwezig te halen of op te halen boven aan de stapel . Het opgehaalde element wordt niet verwijderd of verwijderd uit de stapel. … Retourwaarde: de methode retourneert het element bovenaan de stapel anders retourneert nul als de stapel leeg is.

   is Stack Lifo of Fifo?

   stapels zijn gebaseerd op het LIFO -principe , d.w.z. het element dat bij het laatste is ingevoegd, is het eerste element dat uit de lijst komt. Wachtrijen zijn gebaseerd op het FIFO -principe, d.w.z. het element dat bij het eerste is ingevoegd, is het eerste element dat uit de lijst komt.

   Wat is een Java -stapel?

   Een Java -stapel is een deel van het geheugen van uw computer waar tijdelijke variabelen , die worden gemaakt door alle functies die u doet, worden opgeslagen. Het wordt gebruikt om een ??thread uit te voeren en kan bepaalde kortstondige waarden hebben, evenals verwijzingen naar andere objecten. Het gebruikt LIFO -gegevensstructuur, of laatst in eerste uit.

   Hoe herhaal ik een prioriteitswachtrij?

   PriorityQueue iterator () methode in java

   prioriteiten. iterator () methode wordt gebruikt om een ??iterator van dezelfde elementen terug te geven als de prioriteitswachtrij. De elementen worden in willekeurige volgorde geretourneerd van wat aanwezig is in de wachtrij.

   Kun je door een wachtrij C ++ herhalen?

   Als u de wachtrij wilt herhalen, kunt u std :: deque in plaats daarvan gebruiken . Gebruik gewoon push_back in plaats van push en pop_front in plaats van pop. Je kunt een soa herhalen :: deque op dezelfde manier als je herhaalt over een soa :: vector. Als je zin hebt om door een wachtrij te itereren, is het waarschijnlijk de verkeerde container die je gebruikt.

   Wat is het verschil tussen een wachtrij en een deque?

   wachtrij: u kunt slechts aan het ene uiteinde invoegen en van het andere verwijderen. Deque: U kunt van beide uiteinden inbrengen en verwijderen . Met behulp van een deque kunt u een wachtrij en een stapel modelleren.