Zijn Oliemarkten In Achterstand Of In Contango?

Advertisements

Een van de meest opvallende verschuivingen op de oliemarkt is dit jaar een verhuizing van de oliefuturescurve verder in een bullish patroon dat bekend staat als achterwandeling.

Zijn oliefutures in achterstand?

A deficiëntie in de levering van olie aan De markt zal resulteren in het optreden van achterstand in de markt voor oliefutures. Veel regio’s hebben gebruik gemaakt van dit optreden om de handelsfutures op de open markt te beheersen. Het einde hiervan is om te handelen met oliebelang op betrouwbare platforms.

Waarom is de oliemarkt in achterstand?

Het tegenovergestelde van Contango is een achtergestelde markt, waarbij er een premie is voor de huidige olieprijzen ten opzichte van de toekomst . Dit gebeurt wanneer er nu een verhoogde vraag naar een product is, zoals het geval kan zijn in een groeiende wereldeconomie of in tijden van leveringsbeperking, zoals oorlogen of onrust in het Midden -Oosten.

Waarom is Contango slecht?

Het belangrijkste nadeel van Contango is afkomstig van Contracten automatisch rollen , wat een gemeenschappelijke strategie is voor ETF’s van de Commodity. Beleggers die grondstoffencontracten kopen wanneer markten in Contango zijn, verliezen de neiging wat geld te verliezen wanneer de futures -contracten hoger aflopen dan de spotprijs.

Hoe profiteert u van achterstand?

Om te profiteren van achterstand, zouden handelaren nodig hebben om een ??futurescontract op goud te kopen dat onder de verwachte spotprijs wordt verhandeld en winst maakt omdat de futuresprijs in de loop van de tijd samengaat met de spotprijs.

wat is beter contango of achterstand?

Tijdens Contango is de toekomstige prijs hoger, dus de winst is maximaal wanneer u deze in de toekomst verkoopt. Tijdens achterstand naarmate de toekomstige prijs in de toekomst verder zal dalen, zou het later kopen voor een belegger een grotere winst zijn.

Is goud in contango of achterstand?

Inderdaad, goud brengt meestal in Contango door, omdat dit wordt weerspiegeld door het positieve goud dat voorwaarts wordt aangeboden. Het tegenovergestelde van Contango is achterstand , wat veel zeldzamer is in de goudmarkt.

is achterstand goed of slecht?

Als vuistregel, als u investeert in grondstoffen ETF’s, is achterstand goed en Contango is slecht. Beleggers kunnen nooit zeker zijn welke kant de markt zal gaan. Sommige futures, zoals varkens, tarwe en aardgas zijn bijna altijd in contango. Anderen, zoals sojabonen en benzine, zijn vaak in achterstand.

Is olie normaal gesproken in contango?

Wat is Contango? Contango betekent dat de vlekprijs van olie lager is dan toekomstige contracten voor olie . 1ï »¿Een futurescontract is een wettelijke overeenkomst om op een bepaald moment in de toekomst een fysieke grondstof te kopen of te verkopen.

Waarom is achterstand normaal?

Normale achterstand is wanneer de futures -prijs lager is dan de verwachte toekomstige spotprijs . 4ï »¿Dit is wenselijk voor speculanten die lang in hun posities zijn: ze willen dat de futures -prijs stijgt. Dus de normale achterstand is wanneer de futures -prijzen stijgen.

Waarom viel de olie zo veel?

Veranderingen in het beleid van de organisatie van de exporterende landen van aardolie (OPEC) veranderingen in het niveau van olieproductie en inventaris . De gezondheid van de wereldeconomie . De implementatie (of instorting) van internationale overeenkomsten.

Is Contango Bullish of Bearish?

Contango is dus een bullish indicator , waaruit blijkt dat de markt verwacht dat de prijs van het futurescontract gestaag in de toekomst zal stijgen.

Wat is de prijs van een vooruitcontract?

Voorwaartse prijs is De prijs waartegen een verkoper een onderliggend actief, financiële afgeleide of valuta levert aan de koper van een vooruit contract op een vooraf bepaalde datum . Het is ongeveer gelijk aan de spotprijs plus bijbehorende draagkosten zoals opslagkosten, rentetarieven, enz.

Advertisements

Welke grondstoffen zijn in achterstand?

Alle energiemarkten (WTI ruwe olie, verwarmingolie, gasolie, Brent en RBOB-benzine) behalve aardgas zijn in achteruitgang en omdat de meeste alleen-alleen-commodity-indices worden Het grootste deel van hun blootstelling aan de energiemarkten kan dit een goed teken voor hen zijn.

Is goud meestal in contango?

Over het algemeen is Contango een normale situatie voor duurzame en gemakkelijk opbergbare grondstoffen die een kostenkosten hebben, zoals goud. Dit komt door de draagkosten – hogere futures -prijs is een manier om voor deze kosten te betalen. Inderdaad, Gold brengt meestal door in Contango .

Is er een overaanbod van goud?

Het is niet opgelost . Aan de aanbodzijde wordt goud geconfronteerd met een surplus op middellange termijn, omdat de gegevens van de World Gold Council duidelijk aantonen dat mijnwerkers die meer leveren dan de huidige markten kunnen absorberen. Dat is misschien niet het geval op de lange termijn natuurlijk, maar voor 2021 en 2022 zal het zijn. Die overaanbod helpt ook de prijs van Gold niet.

Wat is contango en achterstand?

Contango en achterstand zijn termen die worden gebruikt om de structuur van de voorwaartse curve te definiëren . Wanneer een markt in contango is, is de voorwaartse prijs van een futurescontract hoger dan de spotprijs. Omgekeerd, wanneer een markt achterstand is, is de voorwaartse prijs van het futures -contract lager dan de spotprijs.

Wat betekent Contango voor olie?

Een Contango -markt treedt op wanneer de snelle prijzen voor ruwe olie onder die in de toekomst onder die zijn . … Contango is normaal voor een niet-bederfelijke goederen, zoals ruwe olie en producten, die een kostenkosten hebben. Dergelijke kosten omvatten opslagkosten en rente vergeten op geld dat verbonden is in de inventaris.

Waarom wordt het contango genoemd?

De term is ontstaan ??in het 19e -eeuwse Engeland en wordt verondersteld een corruptie te zijn van “voortzetting” , “doorgaan” of “contingent”. In het verleden op de London Stock Exchange was Contango een vergoeding die door een koper aan een verkoper werd betaald toen de koper de afwikkeling wilde uitstellen van de handel die ze hadden overeengekomen.

Waarom zijn bitcoin -futures in contango?

De Bitcoin Carry Trade Unwinds

Contango, een term die wordt gebruikt om de bullish arbitrage te beschrijven, treedt op wanneer de Bitcoin -futuresprijs hoger is dan de spotprijs . … Het bitcoin-futurescontract van één maand is al ingeschakeld, wat betekent dat de futuresprijs lager is dan de spotprijs.

Wat betekent achteruitgang in olievaart?

achterstand betekent De huidige waarde is hoger dan de prijzen voor latere maanden en moedigt handelaren aan om olievoorraden af ??te trekken en onmiddellijk te verkopen . … Hogere futures -prijzen en verlaagde aandelen wijzen op een evenwicht tussen vraag en aanbod, maar waarschijnlijk beweegt producent naar meer productie het evenwicht van streek.

Hoe bepaal je achterstand?

Een manier om futures te identificeren die achterstand ervaren, is om te kijken naar de verspreiding tussen contracten nabij de maand en contracten die verder zijn . Als een futures -contract onder de spotprijs handelt, zal dit stijgen omdat de prijs uiteindelijk moet samenkomen met de spotprijs bij het verstrijken van contract.

Hoe ruil je Contango Futures?

Een manier om contango te handelen is om te kort gaan of tegen spotprijs te verkopen en dan lang te gaan of een verder contract te kopen . Dit kan een hogere verkoopprijs en een lagere koopprijs vergrendelen.