Zijn Kartels Goed Of Slecht?

Advertisements

Kartels schaden consumenten en hebben schadelijke effecten op economische efficiëntie. Een succesvol kartel verhoogt de prijs boven het concurrentieniveau en vermindert de output. … al deze effecten beïnvloeden de efficiëntie in een markteconomie nadelig.

Kunnen kartels gunstig zijn?

Kartels in industrieën met significante milieuproblemen ⠀ “die economische ‘bads’ produceren in plaats van goederen – kunnen gunstige effecten hebben. … Concurrentie in het aanbod zou leiden tot een overaanbod van goedkopere geneesmiddelen, en een kartel die hogere prijzen oplaadt en een lagere output is superieur aan een concurrerende uitkomst.

Advertisements

Waarom falen de meeste kartels?

De gemeenschappelijke verklaring voor de instabiliteit van kartels is dat een succesvolle kartelovereenkomst sterke prikkels creëert voor individuele leden om te bedriegen . Checing nodigt vergelding uit en het resultaat is dat het kartel vaak faalt.

Hoe zijn kartels succesvol?

Succesvolle kartels zijn afhankelijk van het vermogen van leden om twee uitdagingen te overwinnen: (1) een overeenkomst onderling coördineren (het selecteren en coördineren De toetreding van andere bedrijven in de markt weerspiegelen (zie bijvoorbeeld …